Gugma!

Sunday, March 29, 2009

Unsa jud kaha ang misteryo nga nagpalikod ning maong
ginatawag nato og

GUGMA...

duna ba kaha?..og duna man gani...UNSA?...Maghuwat ko sa imong tubag........

HAPI BALENTAYNS!

Friday, February 13, 2009Hapi Balentayns sa TANAN!

Atong ipatigbabaw ang pagminahalay nga tunhay
og di hitupngan, di lang karon sa adlaw sa mga kasing2x
kung dili sa tanang panahon!

MAGMINAHALAY KITANG TANAN!

Kay lami kaau ang mahigugma....Uyon ka?

HAPIBERTDEYTOME!!!!!!

Tuesday, January 27, 2009


January 28, 2009

wEEeeEEeEEEEeeeEEEeeeee!!!!

Hapi bertdey to me, hapi bertdey to me
hapi bertdey hapi bertdey........
HAPI BERTDEY TO ME!

Una sa tanan nagpasalamat ko sa labawng makagagahum kay
nakaabot pa ko sa ika-24 anyos nakong bertdey, nga diin ako nagmamalipayon
kay hilabihan nakong kalipay sa mga grasya nga iyang ghatag diri kanako
bisan sa panahon nga ako nakalimot kaniya apan wa ko niya gibiyaan...

Ika-duha sa akong PAMILYA, sa ilang way puas nga suporta dri kanako, hilabi na sa ilang
paghigugma og mga ampo........

Ika-tulo sa akong mga HILAGA nga niabag kanako sa panahon nga wa koy kadaganan
sa ilang pagpabilin nga isip mga tinood nga higala, ...

Ika-upat sa akong kaubanan sa BANDA, mga brad daghang salamat sa inyong higayon
nga gihatag ngari kanako, unta mulungtad pa og dugay ang MARCIANO AND THE MISSING ENALAH og unta layo oa atong maabtan........

Og labaw sa tanan, ang akong pinakapinangga nga HINIGUGMA, langga....daghan salamat sa imong pagsabot, pag-amuma, og labaw sa tanan sa imong di hitupngan nga
PAGHIGUGMA ngari kanako, salamat sa GINOO kay niabot ka sa ako....unta di naka niya kuhaon...ikaw na ang PINAKAMAANINDOT nga gasa di lang sa adlaw nakong natawhan
kung dili sa tibuok nakong kinabuhi...salamat kaayo kanimo

Og sa INYONG TANAN.....DAAGAHANG SALAMAT..
unta magpabilin tang lig-on sa tanan pang katuigan nga muabot sa
atong mga tagsa-tagsa ka kinabuhi...

DALAYGON ANG DIYOS

Ngano man???

Wednesday, January 7, 2009NAKAPANGUTANA KA NA BA SA IMONG KAUGALINGON MAHITUNGOD ANI NGA PANGUTANA?

NATUBAG NA BA?

UNSA PUD KAHA ANG MAONG PANGUTANA?

UNSA KINI KA IMPORTANTE KANIMO?

NAKATABANG O NAKADAUT BA KINI?

Higala, Way laing makatubag sa tanang nimong mga PANGUTANA sa kinabuhi kung dili ikaw og ikaw lamang gayud, ang imong katabang mao ang atong labawng makagagahum nga mulamdag og mugiya kanimo sa tamang dan....PANGUTAN-A IMONG KAUGALINGON, AYAW UGMA, SUNOD BULAN, SUNOD TUIG KUNG DILI KARON...LIHOK NA HIGALA...GO GO GO!hehehe... OG HUMAN....PAMALANDUNGI.... ANG DIYOS MAANA KANIMO..AMPING...

DALAYGON SA KANUNAY ANG GINOO

MERRY CHRISTMAS!

Tuesday, December 23, 2008
WeEeeeeee....pasko na usab...niabot napud ang kasaulugan sa pagkatawo sa atong bugtong manunubos, mao ni ang takna nga atong ipadangat sa tagsa2x nato ka mga pamilya, higala, kaparyintehan, sa mga katawhan og labaw sa tanan sa atong HINIGUGMA nga sila atong gihigugma, nga sila dunay dakung kabahin sa atong kinabuhi..tagsa lang ta mabuhi ning kalibutana mao nga atong ipatagamtam sa atong isig ka ingon nga sila atong GIHIGUGMA....
MALIPAYONG PASKO KANINYONG TANAN...OG MABULUKHONG BAG-ONG TUIG!

AND DIYOS MAGAPANALANGIN KANATO...DALAYGON ANG DIYOS!Hahahaha!

Thursday, December 18, 2008
Pagka-AMAZING na lang gayud sa mga alimpatakan sa maong nag-gama ning maong makalingaw nga bedyu....gigahinan jud niya og igong panahon aron makatukaw siya mga taong gusto malingaw sama na lamang kanako...hehehe!palakpakan..perpek...

*unta malingaw pud kamo (sa wa pa nakakita)

Dalaygon ang DIYOS

GUGMANG PUTLI!

Tuesday, December 9, 2008Gugma....gugma....gugma....Wa ko damha nga mabatian ko kining maong tam-is nga pagbati ngadto sa usa ka binuhat nga naghatag og bili sa akong kinabuhi...sa akong pagkatao..hilabihang kanindot man diay pamation nga gihigugma/gahigugma ka sa way pag.duha2x og way daghang pangutana, abi kog pakyas nako sa akong kinabuhi bahin sa gugma tungod sa akong mga kasinatian kaniadto nga wa diri wa didto dunay mga panahon pud kaniadto nga makaingon ko nga nagmalipayon ako sa akong mga nakauban/nakarelasyon apan lahi og lahi ra jud ang akong nabatyagan karon..tim-os og putli, tam-is og gilok og labaw sa tana HUGOT nga pagbati..nga diin puede na kong masugyot sa akong kaugalinon nga di ko igsapayan kung ikamatay ko di lang xa mawala kanako, hilabihang kadaku sa akong pasalamat sa labawng MAKAGAGAHUM sa pag-gama niya sa maong maanyag nga binuhat nga maoy naghatag kanako og paglaum nga mupadaun sa kinabuhi, sa pagsalig sa kaugalinon og labaw sa tanan sa PAGHIGUGMA...kay mao kini ang bugtong hinungdan nganong nahimugso ta ning maong kalibutana... Salamat kaau sa imo, sa inyo...sa GUGMA nga inyong gpakita sa inyong isig ka-ingon..unta magpabiling PUTLI ang maong pagbati diha kaninyong tanan...MAGHINIGUGMAAY kita...kay kini WAY BAYAD...DI MAPALIT...og labaw sa tanan DI HITUPNGAN...salamat! DALAYGON and DIOS...


"LOVE YOU SO MUCH"...salamat kaaau